Obchodné a dodacie podmienky

Tieto stránky nie sú internetovým obchodom s možnosťou uzatvorenia kúpnej zmluvy. Na stránkach je zverejnená ponuka výroby nábytku na zákazku predávajúcim formou katalógu, ktorý pozostáva z prezentácie fotografií, špecifikácií a cien už zhotovených zákaziek. Nie sú to hotové výrobky, ponúkané na predaj. Kupujúci môže svoju požiadavku na zhotovenie výrobku formou zákazkovej výroby odoslať predávajúcemu tak, že vzorový výrobok, ktorý zodpovedá najbližšie jeho požiadavke vloží do košíka, doplní k nemu požadované individuálne špecifikácie (rozmer, farba, spresnenie vyhotovenia detailov, …) a tento obsah košíka odošle predávajúcemu. Na základe toho začnú jednania medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých cieľom je presne konkretizovať požiadavky zo strany kupujúceho a vytvoriť záväznú ponuku zo strany predávajúceho. Po odsúhlasení konečnej ponuky obidvoma stranami môže byť uzatvorená zmluva o zhotovení výrobku na zákazku.
Všetky objednávky sú spracovávané ako zákazková výroba na základe individuálnych požiadaviek kupujúceho. Produkty, vyobrazené na týchto internetových stránkach, sú iba vzorové a uvedené ceny sú orientačné. Konečná cena je závislá od konkrétnych požiadaviek kupujúceho na zhotovenie výrobku a môže byť vyššia, než je uvedená orientačná cena. Presná konečná cena bude vykalkulovaná po spresnení rozsahu objednávky kupujúcim a bude oznámená ešte pred uzatvorením objednávky.
Dodacia lehota je 8-12 týždňov po záväznom uzatvorení objednávky. Objednávka je záväzná pre obidve strany až po obdržaní zálohovej platby predávajúcim. Zálohová platba predstavuje 30-40 % z dohodnutej ceny za zhotovenie objednávky.
V zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho č. 102/2014 Z. z. má kupujúci právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru za podmienok stanovených týmto zákonom.

Ako objednať?

Ako vyžiadať nezáväznú cenovú ponuku?
1. Pri každom produkte, o ktorý máte záujem, vyberte požadované parametre a potom kliknite na tlačidlo

2. Po skončení výberu prejdite na stránku "Cenová ponuka", vypíšte požadované údaje a odošlite. Na e-mailovú adresu, ktorú uvediete, vám pošleme nezáväznú cenovú ponuku.

Ako zadať objednávku?
1. Pri každom produkte, o ktorý máte záujem, vyberte požadované parametre a potom kliknite na tlačidlo

2. Po skončení výberu prejdite na stránku "Objednávka", vypíšte požadované údaje a odošlite. Na e-mailovú adresu, ktorú uvediete, vám pošleme vyplnenú objednávku.
3. Obdržanú objednávku potvrdíte uhradením zálohy podľa priloženej zálohovej faktúry. Až potom sa objednávka stáva záväznou pre obidve strany.

Čo sa stane po odoslaní obsahu košíka?
Odoslaním obsahu košíka nám odošlete iba vašu žiadosť o vystavenie objednávky na schválenie. Odoslaním obsahu košíka nám NEposielate záväznú objednávku, ani sa k ničomu nezaväzujete.
Ďalšie časté otázky...

Nezabudnite na matrac


Ponúkame veľký výber kvalitných matracov za zaujímavé ceny, preto sa vám vyplatí kliknúť na:

alebo si pozrieť všetky:


Vyhľadávanie